Abstracts

Indkaldelse af Abstracts til Billeddiagnostisk Årsmøde 2024

Vi inviterer hermed alle deltagere til at indsende abstracts til præsentation, enten som poster eller i form af frie foredrag. Abstracts kan formuleres på enten dansk eller engelsk, og må ikke overgå 250 ord, eksklusivt eventuelle referencer.

Indsendelsesprocedure:

 • I e-mailens emnefelt: Angiv abstractets titel samt ønsket præsentationsform – “Poster”, “Frie Foredrag” eller ”begge”.
 • Vedhæft dit abstract som en Word eller PDF-fil.
 • Filen bør navngives efter følgende format: [Dit efternavn]_[Abstractets Titel].
 • Indenfor abstractet:
  • Fremhæv abstractets titel med fed skrift.
  • Anfør forfatternavne og deres tilhørende institutioner. Understreg navnet på den præsenterende forfatter.
  • Angiv den præsenterende forfatters titel eller rolle i relation til det præsenterede arbejde.

Indholdsstruktur:

 • Originale Resultater: Baggrund, Metode, Resultater, Diskussion.
 • Case Reports: Baggrund, Case Præsentation, Diskussion.

Tekniske Krav:

 • Bevar en ekstra linjeafstand mellem de forskellige sektioner.
 • Hvis du vælger at inkludere referencer, skal de angives i Vancouver-stil med fortløbende nummerering i parenteser. Afslut med en “Referencer”-sektion efter diskussionen.
 • Ethvert abstract kan indeholde op til én figur/tabel, svarende til en ekstra A4-side.
 • Poster: Skal være i størrelsen 100 x 70 cm (højde x bredde).
 • Frie Foredrag: 8 minutter til præsentationen, efterfulgt af 3 minutter til spørgsmål.

Deadline for indsendelse af abstracts er d. 20. november 2023. Bekræftelse på accepterede frie foredrag og abstracts vil blive fremsendt senest d. 28. november 2023. Venligst bemærk: Det er en forudsætning, at alle præsenterende forfattere tilmelder sig årsmødet. For yderligere information vedrørende årsmødet, besøg venligst https://2024.drs-aarsmoede.dk/.

For indsendelse af abstract, eller ved spørgsmål, skriv til os: abstracts@drs-aarsmoede.dk.